น้ำตก หิน กาบ

ฮวงจุ้ย น้ำตกหน้าบ้านตั้งดี ยิ่งเสริมมงคลให้บ้านนี้ ยิ่งอยู่ ยิ่งรวยศาสตร์ฮวงจุ้ย 
เป็นศาสตร์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวจีน เพราะเป็นการผสานพลังธรรมชาติให้เกิดการส่งพลังงานที่ดีต่อผู้ที่อยู่อาศัย ซึ่งพลังงานจากน้ำเป็นอีกหนึ่งพลังงานที่ชาวจีนให้ความสำคัญ
 โดยตำแหน่งของน้ำมักจะนิยมให้อยู่หน้าบ้าน และวันนี้เราก็จะมาแนะนำแนวทางการตั้งวางน้ำตกหน้าบ้าน จัดตั้งอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อให้พลังฮวงจุ้ย น้ำตกหน้าบ้านส่งผลให้ผู้ที่อยู่มีความร่ำรวยเงินทอง  ช่างทำน้ำตกหินเทียม
 
เมื่อกล่าวถึงน้ำตกหลายคนคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนื่องจากมีคำว่า ตก แต่สำหรับศาสตร์ของฮวงจุ้ยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นน้ำตก น้ำพุหรือบ่อน้ำจะเปรียบเสมือนธาตุน้ำที่นำมาซึ่งความร่ำรวยให้กับเจ้าของบ้าน
 ซึ่งหลักการจัดฮวงจุ้ย น้ำตกหน้าบ้านที่ช่วยเสริมพลังด้านดีก็สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้
1.ลักษณะของน้ำตก
น้ำตกที่นำมาตกแต่บ้านเพื่อเพิ่มความเป็นมงคล ให้บ้านร่ำรวยจะต้องเป็นน้ำตกที่มีการลดหลั่นของชั้นน้ำตกอย่างสวยงาม ไม่เป็นน้ำตกที่สูงชันคล้ายหน้าผา เพราะน้ำที่ตกมาจากที่สูงจะมีละอองที่ลอยไปได้ทั่วและมีเสียงที่ดัง ต่างจากน้ำตกที่มีการลดหลั่นของชั้นน้ำตกเป็นขั้น ๆ
 เนื่องจากเสียงน้ำตกแบบนี้จะมีเสียงที่เบาและไพเราะกว่า เมื่อได้ยินแล้วจะรู้สึกสดชื่น ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้เป็นอย่างดี ดังนั้นฮวงจุ้ย น้ำตกหน้าบ้านจะต้องเลือกน้ำตกที่เป็นชั้นไล่ระดับจากสูงมาต่ำ ห้ามใช้น้ำตกที่เป็นแบบหน้าผาถึงจะช่วยเสริมดวง และเสริมพลังความร่ำรวยให้กับคนในบ้านได้
2.ลักษณะการตั้ง
การตั้งน้ำตกหน้าบ้านจะต้องตั้งให้ด้านหน้าของน้ำตกหันเข้าหาตัวบ้าน ห้ามหันน้ำตกออกนอกบ้านอย่างเด็ดขาด เพราะด้านหลังของน้ำตกส่วนมากจะมีลักษณะคล้ายภูเขาสูง ดังนั้นหากหันหลังเข้าบ้าน ด้านหลังของน้ำตกก็จะบดบังหน้าบ้าน ส่งผลให้พลังงานดีโดนบดบัง
 ไม่สามารถไหลเวียนเข้าสู่ภายในบ้านไปด้วย แต่หากหันด้านหน้าน้ำตกเข้าหาตัวบ้าน ภายในบ้านจะเห็นและได้ยินเสียงน้ำอย่างชัดเจน ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ย น้ำตกหน้าบ้านการตั้งเช่นนี้จะช่วยส่งเสริมในด้านการรับทรัพย์ รับโชค ทำให้คนในบ้านร่ำรวยมากขึ้น
 
3.ขนาดของน้ำตก
น้ำตกในปัจจุบันนี้มีให้เลือกหลายขนาด โดยมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งการเลือกขนาดของน้ำตกที่จะนำมาตั้งหน้าบ้านจะต้องเลือกให้มีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่นำมาติดตั้ง ไม่ควรเลือกน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เกินไป เพราะคิดว่ายิ่งน้ำตกมีขนาดใหญ่จะยิ่งเรียกทรัพย์ได้มากขึ้น เนื่องจากการตั้งฮวงจุ้ย น้ำตกหน้าบ้านก็เพื่อสร้างความชุ่มชื้น
ในขณะที่เสียงที่จะช่วยในด้านการผ่อนคลาย ทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้มีความสุข สมองปราดเปรื่อง แต่หากขนาดน้ำตกมีขนาดที่ใหญ่มาก ๆ ปริมาณน้ำที่ไหลจะมาก เสียงของน้ำจะดัง ซึ่งเมื่ออยู่ในพื้นที่แคบหรือเล็ก เสียงของน้ำจะกังวานสร้างความรำคาญให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ ทว่าหากขนาดของน้ำตกมีความเหมาะสมแล้ว เสียงของกระแสน้ำจะให้เสียงที่ฟังไพเราะ ทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น
 ดังนั้นจึงควรเลือกขนาดของฮวงจุ้ย น้ำตกหน้าบ้านและความแรงของน้ำตกที่พอดีกับขนาดของพื้นที่ โดยสังเกตจากเสียงน้ำที่ไหลออกมาจากน้ำตกเป็นหลัก แล้วนำหลักการดังกล่าวนี้มาใช้พิจารณาในการเลือกน้ำตก
 
4.ตำแหน่งการตั้งน้ำตก
ทิศการตั้งของน้ำตกถือเป็นเรื่องที่ฮวงจุ้ย น้ำตกหน้าบ้านมีการระบุไว้ว่าควรตั้งที่ทิศใดบ้าง ซึ่งทิศที่ควรตั้งน้ำตก คือ  ทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก เนื่องจากทิศทั้งสามเป็นทิศของธาตุคู่เสริมที่สามารถตั้งน้ำตกไว้ได้ แต่ห้ามตั้งในทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากทั้งสองทิศนี้เป็นอริกับธาตุน้ำ
 นอกจากนั้นทิศในการตั้งน้ำตกควรเป็นทิศที่คนภายในบ้านสามารถมองเห็นและได้ยินเสียงน้ำตกได้พร้อมกันด้วย เพราะหากติดตั้งน้ำตกแล้ว แต่คนในบ้านไม่สามารถมองเห็นน้ำตกหรือรับรู้ได้ถึงการเคลื่อนที่ของน้ำ พลังของธาตุน้ำที่ส่งผลต่อคนในบ้านก็จะน้อยลงไป ดังนั้นจึงควรเลือกทิศในการตั้งน้ำตกที่คนในบ้านสามารถเห็นได้เพื่อให้พลังดี ๆ
 เข้าสู่ตัวบ้านและคนในบ้าน ซึ่งฮวงจุ้ย น้ำตกหน้าบ้านแนะนำให้ทำการตั้งหน้าบ้าน แต่หากหน้าบ้านเป็นทิศอริกับธาตุน้ำก็สามารถเปลี่ยนไปตั้งในส่วนของข้างบ้านแทนได้
 
5.เสริมให้ครบ 5 ธาตุ
น้ำตกเป็นตัวแทนของธาตุน้ำ แต่ตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีแล้ว บ้านทุกแห่งจะต้องมีธาตุให้ครบทั้ง 5 ธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุทอง ดังนั้นในการตั้งฮวงจุ้ย น้ำตกหน้าบ้านจะต้องทำการตกแต่งด้วยตัวแทนของธาตุทั้ง 5 เข้าไป
 เพื่อเป็นการเสริมสมดุลของธาตุ ด้วยการเสริมธาตุไม้ด้วยการแต่งต้นไม้ เสริมธาตุไฟด้วยการติดหลอดไฟหรือสิ่งของที่มีสีแดง เสริมธาตุทองด้วยก้อนหินสีทอง และเสริมธาตุดินด้วยการใช้หิน เป็นต้น
 
การตั้งฮวงจุ้ย น้ำตกหน้าบ้านเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมความร่ำรวยเงินทองให้กับคนในบ้าน เนื่องจากธาตุน้ำเป็นตัวแทนของทรัพย์สมบัติและโชคลาภ ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมธาตุน้ำแล้วควรตั้งน้ำตกตามลักษณะที่ได้กล่าวมาข้างต้น
 เพื่อที่น้ำตกจะช่วยเสริมพลังงานที่ดี พร้อมสร้างความสุข และความผ่อนคลายให้กับทุกคนที่ได้พบเห็น แต่หากตั้งน้ำตกผิดที่แล้ว จากโชคดีอาจจะกลายเป็นโชคร้ายได้ ดังนั้นจึงควรศึกษาให้ดีก่อนทำการติดตั้ง หากไม่แน่ใจแล้ว ก็ควรปรึกษาผู้ที่มีความรู้ด้านนี้โดยตรงจะดีที่สุดในปัจจุบันคนนิยม แต่งบ้านกันด้วยน้ำพุ หรือน้ำตก
 กันมากขึ้นด้วยมีความเชื่อตามหลักฮวงจุ้ยที่ว่าจะทำให้มีโชคลาภ นำพาความเจริญรุ่งเรืองต่างๆเข้ามาในชีวิต นนี้เราก็จะมาแนะนำแนวทางการตั้งวางน้ำตกหน้าบ้าน จัดตั้งอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อให้พลังฮวงจุ้ย . บ่อน้ำต้องไม่ตื้นจนเกินไป
 
 
เริ่มกันที่บ่อน้ำกันก่อนเลย ซึ่งไม่ควรตื้นจนเกินไป เพราะจะส่งผลเสียต่อด้านการเงิน  เนื่องจากระดับความลึกของบ่อน้ำ จะสื่อถึงเรื่องเงินๆ  ทองๆ นั้นเอง
 
 
 
ทั้งนี้เพื่อนๆ สามารถดูฮวงจุ้ยบ่อน้ำ หรือ บ่อปลาเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยค่ะ   3 แบบบ่อปลาตามหลักฮวงจุ้ย สร้างถูกหลัก “รับทรัพย์ รับสุข”2. ระวังอย่าให้น้ำหยุดไหลหรือหยุดนิ่ง
 
 
กระแสน้ำที่ไหลเวียน ก็เปรียบเสมือนเงิน ทอง ที่ไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย  ฉะนั้นไม่ควรปล่อยให้น้ำหยุดไหลหรือหยุดนิ่ง เพราะนั้นจะสื่อถึงเงินทองที่หยุดนิ่งไม่ไหลเข้ามาด้วยเช่นกันค่ะ
 
 2. ระวังอย่าให้น้ำหยุดไหลหรือหยุดนิ่ง
 
 
กระแสน้ำที่ไหลเวียน ก็เปรียบเสมือนเงิน ทอง ที่ไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย  ฉะนั้นไม่ควรปล่อยให้น้ำหยุดไหลหรือหยุดนิ่ง เพราะนั้นจะสื่อถึงเงินทองที่หยุดนิ่งไม่ไหลเข้ามาด้วยเช่นกันค่ะ
 
 4. ไม่ควรวางน้ำพุไว้บริเวณด้านขวาของประตูบ้าน
 
 
เพื่อนๆ หลายคนอาจสงสัย ว่าด้านขวาของประตูบ้านควรมองจากทางด้านไหน Infinity Design  ผ้าม่าน มีคำตอบ คือ ให้มองจากทางด้านในออกไปยังไปข้างนอก โดยสาเหตุที่ไม่ควรนำน้ำพุมาวางนั้น
 ก็เพราะจะส่งผลเสียในเรื่องของความรัก ความสามัคคี ภายในครอบครัวนั้นเองค่ะ5. ห้ามวางน้ำพุไว้บริเวณ ห้องนอน ห้องครัว  ห้องน้ำ และ ใต้บันได
 
 
ถึงแม้จะอยู่ทิศที่เหมาะกับการจัดวางน้ำพุ แต่ก็ไม่ควร เพราะการมีน้ำพุอยู่ภายในห้องนอน ห้องครัว  ห้องน้ำ และ บริเวณใต้บันได นั้น อาจจะทำให้พบเจอกับปัญหา อุปสรรคต่างๆ ได้ค่ะ


ช่างทำน้ำตกหินเทียม
รับทําน้ําตก หินเทียม
ทำน้ำตกเทียม
ทำน้ำตก จำลอง


 House ช่างทำน้ำตกหินเทียม ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด

  รับจัดสวน ออกแบบ ซ่อมแซม ทำน้ำตกหินเทียมทุกรูปแบบ โดยทีมวิศวกรและช่างมืออาชีพประสบการณ์สูง ออกแบบให้คำแนะนำ ทำน้ำตกหินเทียม น้ำตกจำลอง ปั้นหินเทียม ประติมากรรมเหมือนหิน ปั้นหินเทียม หน้าผาน้ำตก น้ำล้น กำแพงหินเทียม ผนังปูนลายไม้ ไฟเบอร์กลาส น้ำตกเทียม หน้าผาจำลอง น้ำตกหินเทียม ฝายลำธารหินเทียม ถ้ำหินเทียม หน้าผาหินเทียม หินเทียมไฟเบอร์กลาส บ่อปลาคาร์ฟ รวมถึงดูแล ซ่อมแซม ประเมินราคา ตามงบประมาณ รับประกันงานติดตั้ง ทุกพื้นที่ ทั่วจังหวัด ทั่วประเทศ ในราคาถูกที่เป็นกันเอง
 

รู้จักเรา STD House ช่างทำม่านน้ำ
- ทีมช่างมีประสบการณ์ในการทำน้ำตกหินเทียมมากกว่า 20 ปี
- เดินทางวัดหน้างานสำรวจเบื้องต้นฟรีทั่วจังหวัดเพื่อให้ลูกค้าได้รับ งานที่ตรงความต้องการก่อนตัดสินใจ
- รับซ่อมแซมน้ำตกหินเทียม ทุกขนาด เล็ก-ใหญ่
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน
- ราคาถูก รับประกันคุณภาพ พร้อมการบริการหลังการขาย
- บริการคุณภาพด้วย STD House ช่างทำน้ำตกหินเทียม
พร้อมรับงานทุกขนาด งานบ้านทั่วไป งานโครงการ งานรับเหมา และอื่นๆ สนใจเรื่องทำน้ำตกหินเทียม ต้องที่ STD House ช่างทำน้ำตกหินเทียม เท่านั้น
เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : ช่างทำน้ำตกหินเทียม
  STD Serve ช่างทำน้ำตกหินเทียม ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับจัดสวน ออกแบบ ซ่อมแซม ทำน้ำตกหินเทียมทุกรูปแบบ โดยทีมวิศวกรและช่างมืออ

  24 ส.ค. 2566

  221

 • หมวดหมู่สินค้า : ช่างทำน้ำตกหินเทียม
  STD Serve ช่างทำน้ำตกหินเทียม ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับจัดสวน ออกแบบ ซ่อมแซม ทำน้ำตกหินเทียมทุกรูปแบบ โดยทีมวิศวกรและช่างมืออ

  24 ส.ค. 2566

  132

 • หมวดหมู่สินค้า : ช่างทำน้ำตกหินเทียม
  STD Serve ช่างทำน้ำตกหินเทียม ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับจัดสวน ออกแบบ ซ่อมแซม ทำน้ำตกหินเทียมทุกรูปแบบ โดยทีมวิศวกรและช่างมืออ

  24 ส.ค. 2566

  68

 • หมวดหมู่สินค้า : ช่างทำน้ำตกหินเทียม
  STD Serve ช่างทำน้ำตกหินเทียม ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับจัดสวน ออกแบบ ซ่อมแซม ทำน้ำตกหินเทียมทุกรูปแบบ โดยทีมวิศวกรและช่างมืออ

  07 มิ.ย. 2566

  53

 • หมวดหมู่สินค้า : ช่างทำน้ำตกหินเทียม
  STD Serve ช่างทำน้ำตกหินเทียม ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับจัดสวน ออกแบบ ซ่อมแซม ทำน้ำตกหินเทียมทุกรูปแบบ โดยทีมวิศวกรและช่างมืออ

  07 มิ.ย. 2566

  50

 • หมวดหมู่สินค้า : ช่างทำน้ำตกหินเทียม
  STD Serve ช่างทำน้ำตกหินเทียม ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับจัดสวน ออกแบบ ซ่อมแซม ทำน้ำตกหินเทียมทุกรูปแบบ โดยทีมวิศวกรและช่างมืออ

  24 ส.ค. 2566

  52

 • หมวดหมู่สินค้า : ช่างทำน้ำตกหินเทียม
  STD Serve ช่างทำน้ำตกหินเทียม ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับจัดสวน ออกแบบ ซ่อมแซม ทำน้ำตกหินเทียมทุกรูปแบบ โดยทีมวิศวกรและช่างมืออ

  24 ส.ค. 2566

  49

 • หมวดหมู่สินค้า : ช่างทำน้ำตกหินเทียม
  STD Serve ช่างทำน้ำตกหินเทียม ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับจัดสวน ออกแบบ ซ่อมแซม ทำน้ำตกหินเทียมทุกรูปแบบ โดยทีมวิศวกรและช่างมืออ

  24 ส.ค. 2566

  59

 • หมวดหมู่สินค้า : ช่างทำน้ำตกหินเทียม
  STD Serve ช่างทำน้ำตกหินเทียม ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับจัดสวน ออกแบบ ซ่อมแซม ทำน้ำตกหินเทียมทุกรูปแบบ โดยทีมวิศวกรและช่างมืออ

  24 ส.ค. 2566

  52

 • หมวดหมู่สินค้า : ช่างทำน้ำตกหินเทียม
  STD Serve ช่างทำน้ำตกหินเทียม ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับจัดสวน ออกแบบ ซ่อมแซม ทำน้ำตกหินเทียมทุกรูปแบบ โดยทีมวิศวกรและช่างมืออ

  24 ส.ค. 2566

  54

 • หมวดหมู่สินค้า : ช่างทำน้ำตกหินเทียม
  STD Serve ช่างทำน้ำตกหินเทียม ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับจัดสวน ออกแบบ ซ่อมแซม ทำน้ำตกหินเทียมทุกรูปแบบ โดยทีมวิศวกรและช่างมืออ

  24 ส.ค. 2566

  57

 • หมวดหมู่สินค้า : ช่างทำน้ำตกหินเทียม
  STD Serve ช่างทำน้ำตกหินเทียม ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับจัดสวน ออกแบบ ซ่อมแซม ทำน้ำตกหินเทียมทุกรูปแบบ โดยทีมวิศวกรและช่างมืออ

  24 ส.ค. 2566

  56

Engine by shopup.com