บริษัทรับจัดหาต้นไม้มงคล

ความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้มงคล ความเป็นสิริมงคล โชคลาภ และฤกษ์งามยามดี ถือได้ว่าเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการสร้างบ้าน ซื้อบ้าน และตกแต่งบ้าน แต่ละส่วนมีผลต่อโชคลาภภายในบ้านทั้งสิ้น "ไม้มงคล" ก็เป็นหนึ่งในนั้น ทั้งนี้ พันธุ์ไม้มงคลปลูกในบ้านที่เหมาะกับการช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านและผู้อยู่อาศัยมีอะไรบ้าง และมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไร
 
พันธุ์ไม้มงคลปลูกในบ้านคืออะไร
พันธุ์ไม้มงคลปลูกในบ้าน คือ พันธุ์ไม้ที่มีความหมายดี ๆ เป็นสิริมงคล เสริมโชคลาภให้กับบ้านที่อยู่อาศัยและผู้คนในครอบครัว
 
 
ทำไมถึงนิยมปลูกพันธุ์ไม้มงคลในบ้าน
สืบเนื่องมาตั้งแต่โบร่ำโบราณที่เชื่อว่าการมีสิ่งมงคลอยู่รอบตัว (มีพันธุ์ไม้มงคลอยู่ภายในบริเวณบ้าน) จะช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ส่งผลให้ได้พบเจอแต่กับเรื่องดี ๆ เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยทั้งเงินทอง มีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง
 
พันธุ์ไม้มงคลแต่ละชนิดมีความหมายอย่างไร 
ในปัจจุบันพันธุ์ไม้มงคลบางชนิดเริ่มห่างหายไป เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้หายาก นอกจากนั้นในบางพื้นที่ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการปลูก ทำให้อาจพบเห็นพันธุ์ไม้มงคลเหล่านั้นลดน้อยลง แต่ก็ยังมีพันธุ์ไม้มงคลอีกหลายชนิดที่คนไทยนิยมนำมาปลูกไว้ภายในรั้วบ้าน ซึ่งแต่ละชนิดมีความหมายที่เป็นมงคลดังนี้
 
1. สักทอง
- สักทอง หมายถึง การมีศักดิ์ศรี มีเกียรติและยศถาบรรดาศักดิ์ ร่ำรวยเงินทองสมดั่งปรารถนา นอกจากนั้น คำว่า “สัก” หรือ “สักกะ” ยังหมายถึง พระอินทร์ผู้ซึ่งมีอำนวจบารมียิ่งใหญ่ที่อยู่บนสรวงสวรรค์ จึงนิยมปลูกไว้เป็นพันธุ์ไม้มงคลคู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยพบเจอแต่สิ่งดี ๆ และเจริญรุ่งเรืองดั่งความหมายของไม้สักทอง
- นิยมปลูกไม้สักทอง เพื่อความเป็นสิริมงคลไว้ทางทิศเหนือของบ้าน
วิธีการปลูกและดูแล
- เตรียมกล้าไม้สักทองความสูงไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร
- ปลูกในหลุมขนาด กว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร และลึก 20 เซนติเมตร ระวังอย่างให้กระทบกระเทือนราก และโคนต้นมากจนเกินไป
- รดน้ำเป็นประจำหรือปลูกในช่วงที่มีฝนตกซุก
- เมื่อต้นโตขึ้นทำการตัดแต่งกิ่งให้สวยงาม โดยการใช้กรรไกรหรือเลื่อยตัดแต่งกิ่งให้ชิดขนาดไปกับลำต้น
 
 
2. ไผ่สีสุก
- ไผ่สีสุก หมายถึง การมีความสุข สดใส ดั่งไม้ไผ่ที่ร่มเย็นเป็นสุข และอายุยืนนาน
- นิยมปลูกพันธุ์ไม้มงคลคู่บ้านนี้ไว้ทางทิศตะวันออกของบ้าน เนื่องจากลำต้นและกิ่งก้านใบของไผ่สีสุกจะช่วยพรางแสงยามพระอาทิตย์สาดส่องเข้ามายังตัวบ้าน นอกจากนั้น ยังช่วยกันลม พายุที่พัดผ่านให้กระทบตัวบ้านเบาลงอีกด้วย
วิธีการปลูกและดูแล
- ปลูกด้วยการชำลำต้น โดยใช้ลำไม้ไผ่ที่มีข้อปล้องหรือติดตา มาตัดเป็นท่อนๆ
- นำไปปักชำ โดยปักชำทำมุมเอียง 45 องศา
- เติมน้ำลงในกระบอกให้เต็มประมาณ 4 สัปดาห์ หน่อและรากจะค่อย ๆ แตกออกจากข้อปล้องตามลำไม้ไผ่
 
 
3. ว่านเศรษฐีเรือนใน
- ว่านเศรษฐีเรือนใน หมายถึง ความมั่งมี ศรีสุข ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง และมีผู้รักใคร่ เสริมบารมีและอำนาจวาสนา
- นิยมปลูกว่านเศรษฐีเรือนในไว้เป็นไม้ประดับทั้งภายในและภายนอกตัวบ้าน เนื่องจากเป็นว่านเมตตามหานิยม ที่เสริมโชคลาภให้กับเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย
วิธีการปลูกและดูแล- สามารถเลือกปลูกได้ทั้ง 2 แบบ ทั้งการแยกเหง้าปลูกและการปลูกด้วยต้นอ่อนลงในกระถางหรือแปลงปลูก
- ปลูกในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ เนื่องจากเป็นพืชที่ชอบแสง
- รดน้ำโดยใช้น้ำที่อุณหภูมิห้องเป็นประจำและสม่ำเสมอ แต่อย่างให้น้ำท่วมขังบริเวณแปลงปลูกหรือจานรองกระถาง
- ใส่ปุ๋ยเดือนละ 1 ครั้ง
- ใช้กรรไกรตัดแต่งใบที่แห้งเสียและตายทิ้ง
 
4. ราชพฤกษ์
- ราชพฤกษ์ หมายถึง ความรุ่งเรือง เป็นใหญ่ มีอำนาจวาสนา
- นิยมปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวบ้าน เนื่องจากมีความเชื่อว่าจะทำให้เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นเท่าทวีคูน และนอกจาก “ต้นราชพฤกษ์จะเป็นต้นไม้ประจำชาติไทย” แล้วยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วย
วิธีการปลูกและดูแล
- นำเมล็ดแช่น้ำสะอาดทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน เมื่อพบว่ามีรากงอกออกมาก็สามารถนำเมล็ดไปปลูกยังบริเวณต้องการได้เลย หรือจะเพาะเมล็ดให้ต้นกล้าเจริญเติบโตประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วค่อยย้ายต้นกล้าลงปลูก
- ปลูกไว้บริเวณกลางแจ้งและที่ที่มีแสงแดดจัด
- ต้นราชพฤกษ์จะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย หรือดินเหนียวปนทราย
- เป็นพืชที่ต้องการน้ำในปริมาณน้อย ดังนั้น ควรให้น้ำ 7-10 วัน ต่อ 1 ครั้ง และให้ปุ๋ย (ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก) ประมาณ 2-3 กิโลกรัม ปีละ 3-4 ครั้ง
ถือได้ว่าเป็นพันธุ์ไม้มงคลคู่บ้าน ที่เกือบจะไม่ต้องดูแลอะไรมากเป็นพิเศษเลย เพราะต้นราชพฤกษ์เป็นพันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตและสวยงามได้เองในทุก ๆ พื้นที่
 
 
5. โกสน
- โกสน หมายถึง การสร้างบุญบารมี สร้างคุณงามความดี สิ่งที่ดีงามอันเป็นกุศล
- นิยมปลูกมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งภายในบ้าน วัด และพระราชวัง เนื่องจากมีความเชื่อว่าพันธุ์ไม้มงคลนี้จะทำให้เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยมีความร่มเย็นเป็นสุข ช่วยให้พบเจอแต่กับความสุขความเจริญ และปราศจากความขัดแย้ง
วิธีการปลูกและดูแล
- นำต้นกล้าที่ผ่านการปักชำ ตอนกิ่ง เสียบยอด ติดตา หรือเพาะเมล็ด ลงปลูกในดินหรือกระถางที่มีดินร่วนซุย หรือใช้สูตรผสมในอัตราส่วน 1 : 2 : 1 (แกลบดำ : ขุยมะพร้าว : ปุ๋ยคอก) และปลูกในบริเวณที่ที่มีอากาศ
- รดน้ำทุกวันในกรณีปักชำ และเมื่อมีการแตกยอดและใบใหม่ให้เปลี่ยนการรดน้ำมาเป็น 1-2 วัน ต่อ 1 ครั้ง หลังจากนั้น เมื่อต้นโกสนโตและแข็งแรงแล้ว สามารถทำการรดน้ำ 3-5 วัน ต่อ 1 ครั้ง ได้โดยขึ้นอยู่กับสภาพความชุ่มชื่นของน้ำบริเวณโคนต้น
- ใส่ปุ๋ยทุก ๆ 2-3 เดือน
ต้นโกสน เป็นต้นไม้ที่มีลักษณะรูปทรงของใบสวยงาม สดใส และหลากสี ดังนั้นหากต้องการให้ใบมีสีสันหลากสี สดใสให้ปลูกหรือวางกระถางไว้กลางแจ้งหรือที่ที่มีแสงแดด หากต้องการให้ใบของต้นโกสนมีสีเขียวมากขึ้น ควรปลูกหรือวางกระถางไว้ในร่มหรือที่ที่มีแสงแดดอ่อน ๆ รำไร
 

STD Garden บริษัทรับจัดหาต้นไม้มงคล ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด
รับจัดหาต้นไม้มงคล ไม้สวยงาม ต้นไม้มงคล ทุกชนิด ทุกขนาด ต้นไม้มงคลปลูกในบ้าน ต้นไม้มงคลหายาก ไม้แปลกหายาก ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ม้ยืน ต้นไม้แนวรั้ว ไม้หอม ไม้พุ่มสูง ไม้ขุดล้อม ไม้ล้อม บริการขุด ล้อม ย้าย ต้นไม้พร้อมปลูก จัดหา ขนส่ง ต้นไม้ลงตามโครงการ รีสอร์ท บ้านจัดสรร ประเมินราคา ตามงบประมาณ รับประกันงานติดตั้ง ทุกพื้นที่ ทั่วจังหวัด ในราคาถูกที่เป็นกันเอง

 
 
รู้จักเรา STD Garden ต้นไม้มงคล
- ทีมงานมีประสบการณ์ตรงด้านไม้มงคล มากกว่า 20 ปี
- เดินทางวัดหน้างาน สำรวจเบื้องต้นฟรีทั่วจังหวัด
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน
- ราคาถูก รับประกันคุณภาพ พร้อมการบริการหลังการขาย
- มีต้นไม้พร้อมให้ร่มเงา ต้นไม้มงคล ต้นไม้จัดสวน ทุกชนิดขนาดเล็ก-ใหญ่
- บริการคุณภาพด้วย STD Garden บริษัทรับจัดหาต้นไม้มงคล
 
พร้อมรับงานทุกขนาด งานบ้านทั่วไป งานโครงการ งานรับเหมา และอื่นๆ สนใจเรื่องไม้มงคล ต้องที่ STD Garden บริษัทรับจัดหาต้นไม้มงคล เท่านั้น
เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : รับจัดหาต้นไม้มงคล
  STD Serve บริษัทรับจัดหาต้นไม้มงคล ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับจัดหาต้นไม้มงคล ไม้สวยงาม ต้นไม้มงคล ทุกชนิด ทุกขนาด ต้นไม้มงคลปลูกใน

  18 ก.ค. 2566

  53

 • หมวดหมู่สินค้า : รับจัดหาต้นไม้มงคล
  STD Serve บริษัทรับจัดหาต้นไม้มงคล ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับจัดหาต้นไม้มงคล ไม้สวยงาม ต้นไม้มงคล ทุกชนิด ทุกขนาด ต้นไม้มงคลปลูกใน

  18 ก.ค. 2566

  57

 • หมวดหมู่สินค้า : รับจัดหาต้นไม้มงคล
  STD Serve บริษัทรับจัดหาต้นไม้มงคล ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับจัดหาต้นไม้มงคล ไม้สวยงาม ต้นไม้มงคล ทุกชนิด ทุกขนาด ต้นไม้มงคลปลูกใน

  18 ก.ค. 2566

  59

 • หมวดหมู่สินค้า : รับจัดหาต้นไม้มงคล
  STD Serve บริษัทรับจัดหาต้นไม้มงคล ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับจัดหาต้นไม้มงคล ไม้สวยงาม ต้นไม้มงคล ทุกชนิด ทุกขนาด ต้นไม้มงคลปลูกใน

  18 ก.ค. 2566

  58

 • หมวดหมู่สินค้า : รับจัดหาต้นไม้มงคล
  STD Serve บริษัทรับจัดหาต้นไม้มงคล ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับจัดหาต้นไม้มงคล ไม้สวยงาม ต้นไม้มงคล ทุกชนิด ทุกขนาด ต้นไม้มงคลปลูกใน

  18 ก.ค. 2566

  53

 • หมวดหมู่สินค้า : รับจัดหาต้นไม้มงคล
  STD Serve บริษัทรับจัดหาต้นไม้มงคล ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับจัดหาต้นไม้มงคล ไม้สวยงาม ต้นไม้มงคล ทุกชนิด ทุกขนาด ต้นไม้มงคลปลูกใน

  18 ก.ค. 2566

  61

 • หมวดหมู่สินค้า : รับจัดหาต้นไม้มงคล
  STD Serve บริษัทรับจัดหาต้นไม้มงคล ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับจัดหาต้นไม้มงคล ไม้สวยงาม ต้นไม้มงคล ทุกชนิด ทุกขนาด ต้นไม้มงคลปลูกใน

  18 ก.ค. 2566

  53

 • หมวดหมู่สินค้า : รับจัดหาต้นไม้มงคล
  STD Serve บริษัทรับจัดหาต้นไม้มงคล ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับจัดหาต้นไม้มงคล ไม้สวยงาม ต้นไม้มงคล ทุกชนิด ทุกขนาด ต้นไม้มงคลปลูกใน

  18 ก.ค. 2566

  49

 • หมวดหมู่สินค้า : รับจัดหาต้นไม้มงคล
  STD Serve บริษัทรับจัดหาต้นไม้มงคล ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับจัดหาต้นไม้มงคล ไม้สวยงาม ต้นไม้มงคล ทุกชนิด ทุกขนาด ต้นไม้มงคลปลูกใน

  18 ก.ค. 2566

  56

 • หมวดหมู่สินค้า : รับจัดหาต้นไม้มงคล
  STD Serve บริษัทรับจัดหาต้นไม้มงคล ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับจัดหาต้นไม้มงคล ไม้สวยงาม ต้นไม้มงคล ทุกชนิด ทุกขนาด ต้นไม้มงคลปลูกใน

  18 ก.ค. 2566

  55

 • หมวดหมู่สินค้า : รับจัดหาต้นไม้มงคล
  STD Serve บริษัทรับจัดหาต้นไม้มงคล ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับจัดหาต้นไม้มงคล ไม้สวยงาม ต้นไม้มงคล ทุกชนิด ทุกขนาด ต้นไม้มงคลปลูกใน

  19 ก.ค. 2566

  57

 • หมวดหมู่สินค้า : รับจัดหาต้นไม้มงคล
  STD Serve บริษัทรับจัดหาต้นไม้มงคล ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับจัดหาต้นไม้มงคล ไม้สวยงาม ต้นไม้มงคล ทุกชนิด ทุกขนาด ต้นไม้มงคลปลูกใน

  19 ก.ค. 2566

  57

Engine by shopup.com