เตียง ดูแลผู้สูงอายุ

สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เป็นที่ทราบกันดีว่าในสังคมไทยในปัจจุบันนั้นการส่งคนในครอบครัวหรือผู้ป่วยที่พักรักษาตัวให้ไปอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุยังไม่เป็นที่นิยมและไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควร เนื่องจากค่านิยมและความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับแนวคิดของการให้ผู้สูงอายุรับการดูแลที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดยเข้าใจว่าจะเป็นการทอดทิ้งผู้สูงอายุให้อยู่ตามลำพัง ทำให้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะให้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเอง   ร้านขายเตียงผู้ป่วย

แต่ในความเป็นจริงแล้วการอาศัยอยู่ตามลำพังในบ้านหรือการอาศัยอยู่กับคนในครอบครัวอาจทำให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลที่เพียงพอ เนื่องจากคนในครอบครัวยังไม่มีความรู้และความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุที่มากพอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเกิดอันตรายจากการไม่ตระหนักถึงสัญญาณของโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
 
หากคุณเป็นผู้ดูแลหรือมีผู้สูงอายุในครอบครัว ชวนอ่าน 5 สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้คุณเปลี่ยนมุมมองและมีความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น
 
“ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ” ไม่ใช่ “บ้านพักคนชรา”
หลายคนมักเข้าใจผิดว่า ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คือบ้านพักคนชรา แต่ในความเป็นจริงแล้ว สถานที่ทั้งสองแห่งมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยบ้านพักคนชราจะเป็นสถานที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่พักอาศัยและให้ความคุ้มครองแก่ผู้สูงอายุที่อาจจะประสบปัญหาความทุกข์ยากและถูกทอดทิ้ง ในขณะที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เป็นศูนย์ให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรอง โดยให้บริการแก่ ผู้สูงอายุในวัยเกษียณที่สุขภาพแข็งแรงไปจนถึงผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยและต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด
 
มีโปรแกรมสุขภาพที่ออกแบบมาสำหรับแต่ละบุคคล
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะมีการจัดโปรแกรมสุขภาพที่ออกแบบมาเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแต่ละคนโดยเฉพาะ โดยจะมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังปัญหา ให้คำปรึกษา ไปจนถึงร่วมวางแผนกับคนในครอบครัว และออกแบบโปรแกรมสุขภาพตามความต้องการและข้อจำกัดที่แตกต่างกันของผู้สูงอายุแต่ละคน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแต่ละแห่ง อาจมีโปรแกรมสุขภาพที่แตกต่างกันไป อาทิ โปรแกรมสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โปรแกรมสำหรับดูแลผู้ป่วยติดเตียง โปรแกรมสำหรับผู้สูงอายุวัยเกษียณ เป็นต้น โดยโปรแกรมสุขภาพที่ดีจะต้องเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งร่างกายและจิตใจ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามอาการของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป
มีบริการเพื่อสุขภาพที่ครบครันและสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย
ผู้สูงอายุจะได้รับบริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดยจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมงจากทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คสุขภาพ การบรรเทาอาการเจ็บป่วย หรือการดูแลเรื่องอาหารและยา รวมถึงการรายงานความคืบหน้าให้กับครอบครัว ทั้งนี้ยังมีทีมผู้ช่วยที่จะคอยให้การดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในระหว่างการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ห้องทำกิจกรรม และมักมีพื้นที่ภายนอกที่กว้างขวาง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายและทำกิจกรรมภายนอกอาคาร อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้น
 
โทรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเรา
มีกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ที่อาจส่งผลต่ออารมณ์และสุขภาพจิตใจ การทำกิจกรรมนันทนาการจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น โดยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าสังคม พบปะผู้คน แบ่งปันความคิด สร้างเครือข่ายเพื่อนในช่วงวัยเดียวกัน และมีความสุขกับสิ่งที่สนใจได้ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจึงมีกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่หลากหลาย และเหมาะสมกับความต้องการและศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยจะมีทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และกิจกรรมนอกสถานที่
กิจกรรมภายในศูนย์จะประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยวที่เน้นสร้างความสนุกสนานและความบันเทิงใจ เช่น การออกกำลังกาย การร้องเพลง การทำอาหาร การปลูกต้นไม้ การทำงานฝีมือและงานอิดิเรกอื่นๆ นอกจากนี้ ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางแห่งยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวระยะสั้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เปลี่ยนบรรยากาศ รวมถึงสัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 
มีหลายระดับราคาให้เลือก
หลายคนอาจจะคิดว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต้องจะมีราคาแพง แต่แท้จริงแล้ว การบริการในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ และมีราคาที่สมเหตุสมผล โดยลูกค้าสามารถกำหนดงบประมาณและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเข้ารับบริการได้ ซึ่งหากเทียบกับการจ้างผู้ดูแลส่วนตัวทั้งในแบบรายวันและรายเดือนแล้ว ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะมีความคุ้มค่ากว่ามาก เนื่องจากผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง การดูแลด้านอาหารและยาจากทีมแพทย์และพยาบาล รวมถึงการมีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี และการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน
 
คุณจะต้องทำอย่างไรเมื่อต้องการให้ผู้สูงอายุเข้ารับการดูแลที่ถูกต้องในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
การย้ายผู้สูงอายุเข้าไปอยู่ภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องที่สามารถตัดสินใจได้ง่าย ๆ ภายในระยะเวลาอันสั้น คุณต้องมีการศึกษาหาข้อมูลและเปรียบเทียบบริการต่างๆ รวมถึงใช้เวลาปรับมุมมองและทำความเข้าใจว่า การไว้วางใจให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดูแลคนที่คุณรัก ไม่ใช่การอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ แต่เป็นการมอบการดูแลที่ถูกต้องที่ผู้สูงอายุสมควรจะได้รับ
 
อย่างไรก็ตามควรมีการพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้สูงอายุและคนในครอบครัวเพื่อให้เข้าใจถึงเจตนาและประโยชน์ที่จะได้รับจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ก่อนการตัดสินใจใด ๆ และจะต้องเข้าใจถึงความกลัวและความโดดเดี่ยวที่ผู้สูงอายุอาจเผชิญในช่วงปรับตัว
 
ให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านลลิสา ดูแลคนที่คุณรักปัญหาสุขภาพ เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะสุขภาพของผู้สูงอายุ มีการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได้ชัด เช่น ผิวหนังเริ่มเหี่ยวย่น สายตาพร่ามัว การเคลื่อนไหวช้าลง เจ็บป่วยจากโรคประจำตัว ทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานเริ่มเสื่อมลง ดังนั้นการรักษาสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เรามาอ่านคู่มือการดูแล ของผู้สูงอายุเพื่อให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะผู้สูงอายุไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่เหมือนเมื่อก่อน ดังนั้นการรักษาสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุที่ต้องคอยดูแลปัญหาสุขภาพต่างและเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ดูแลหรือคนในครอบครัวควรช่วยเหลือและให้ความสำคัญ ปฏิบัติตามดังนี้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ทั้ง 3 มื้อ
ควบคุมน้ำหนัก
ออกกำลังกาย
พักผ่อนให้เพียงพอ 
ผ่อนคลายความเครียด
หางานอดิเรก
จัดสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้น่าอยู่
ตรวจสุขภาพประจำปี
หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่อันตรายรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ทั้ง3มื้อ
แต่ปริมาณอาหารในแต่ละมื้อควรลดลง ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป ลดอาหารประเภทข้าว แป้ง เน้นเนื้อสัตว์ที่เคี้ยว กลืนง่าย เช่น เนื้อปลา ไข่ขาว รับประทานผักและผลไม้ให้มาก แต่ผลไม้ไม่ควรเป็นผลไม้ที่หวานจัดเกินไป เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคเบาหวาน ที่สำคัญหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หวานจัด เค็มจัด รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ >> อ่านบทความอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ควบคุมน้ำหนัก
ควบคุมทั้งอาหารและการออกกำลังกายควบคู่กัน ไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง รสจัด นอกจากช่วยลดน้ำหนักแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคข้อเข่าเสื่อม โรคหัวใจ เป็นต้น
ร้านขายเตียงผู้ป่วย
เตียงผู้ป่วย
เตียงผู้สูงอายุ
ขายเตียงผู้ป่วย
ร้านเตียงผู้ป่วย
เตียงผู้ป่วย ราคาถูก
ศูนย์เตียงผู้ป่วย
ขายเตียงผู้สูงอายุ
ร้านเตียงผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
จ้างคนดูแลผู้สูงอายุ
รับดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ราคาถูก
สถานดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ศูนย์ผู้สูงอายุ
ออกกำลังกาย
สัปดาห์ละ3-4ครั้งอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและส่งผลดีต่อการทำงานในระบบร่างกาย นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าสังคมได้ดี สร้างความสัมพันธ์ที่กับเพื่อน แนะนำเทคนิคการออกกำลังกายของผู้สูงอายุง่ายๆ
 
พักผ่อนให้เพียงพอ
นอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยวันละ6ชั่วโมง หากนอนน้อยหรือมากเกินไปก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้เหมือนกัน
 
สำหรับผู้สูงอายุมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย 
เช่น หงุดหงิด โมโห โกรธง่ายหายเร็ว เอาใจยาก เป็นเหตุทำให้ทะเลาะกับคนรอบข้าง ดังนั้นต้องหาวิธีช่วยให้จิตใจผ่อนคลายลง เช่น การทำสมาธิ ศึกษาธรรมมะ หางานอดิเรกทำ หรือพูดคุยกับคนในครอบครัว ก็วิธีหนึ่งที่เป็นการรักษาสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุ
 
หางานอดิเรกทำ
จะได้ไม่รู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยว เช่น ดูแลสวน เลี้ยงสัตว์ เล่นดนตรี วาดรูป งานฝีมือ เย็บปักถักร้อย เกมส์ฝึกสมองเป็นต้น เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่รู้สึกเบื่อ และยังสร้างความสัมพันธ์ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดและปัญหาของกันและกัน
 
จัดสภาพแวดล้อมที่อยู่
ให้น่าอยู่และเหมาะสม สะอาด ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก วางสิ่งของให้เป็นระเบียบ ตกแต่งด้วยต้นไม้เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ช่วยลดโอกาสเกิดภูมิแพ้หรือหอบหืด ถ้ามีเวลาว่างตอนเช้าควรออกไปเดินเล่นรับแสงแดดอ่อนๆที่หน้าบ้านหรือสวนสาธารณะอุบัติเหตุกับผู้สูงอายุ
เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังให้เป็นพิเศษ เพราะการรักษาสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุอันดับแรกควรปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสม ไม่วางของเกะกะเก็บเข้าที่ให้เป็นระเบียบ ถ้ามีปัญหาเรื่องสายตา ตาบอดหรือมองเห็นไม่ค่อยชัด เราไม่ควรเคลื่อนย้ายสิ่งของในบ้านเพราะผู้สูงอายุที่มองไม่เห็นจะใช้การสัมผัสจดจำตำแหน่งสิ่งของ ผู้สูงอายุที่เดินไม่สะดวกไม่ควรเดินออกจากบ้านเพียงลำพังให้มีผู้ดูแลไปด้วย
 
หมั่นตรวจสุขภาพประจำปี      
ถึงแม้จะไม่มีโรคประจำตัวแต่ร่างกายก็เริ่มอ่อนแอลงต้องควรไปตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อสังเกตความผิดปกติทั้งภายในและภายนอกร่างกาย เช่น คลำเจอก้อน แผลเรื้อรัง ไอเรื้อรัง เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก ท้องอืด ถ้ามีอาหารอย่างนี้ให้รีบมาพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพื่อตรวจหาสาเหตุและรีบป้องกัน
 
หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม
เช่นการซื้อยามาทานเอง ใช้ยาที่เดิมที่เก็บไว้มาใช้ใหม่ หรือใช้ยาต่อจากผู้อื่น เนื่องจากการทำงานตับและไตของผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพลดลง เสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา ถ้ามีอาการรุนแรงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออันตรายถึงชีวิต
 
     วิธีการดูแล การรักษาสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุที่แนะนำมาดังกล่าวเป็นเพียงแค่คู่มือการดูแล ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีร่างกายที่แข็งแรง ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ เมื่อสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตของผู้สูงอายุก็จะดีตามไปด้วย
 
กลับสู่สารบัญ
 
 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ
ออกกำลังกาย
สัปดาห์ละ3-4ครั้งอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและส่งผลดีต่อการทำงานในระบบร่างกาย นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าสังคมได้ดี สร้างความสัมพันธ์ที่กับเพื่อน แนะนำเทคนิคการออกกำลังกายของผู้สูงอายุง่ายๆ
พักผ่อนให้เพียงพอ
นอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยวันละ6ชั่วโมง หากนอนน้อยหรือมากเกินไปก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้เหมือนกัน
 
สำหรับผู้สูงอายุมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย 
เช่น หงุดหงิด โมโห โกรธง่ายหายเร็ว เอาใจยาก เป็นเหตุทำให้ทะเลาะกับคนรอบข้าง ดังนั้นต้องหาวิธีช่วยให้จิตใจผ่อนคลายลง เช่น การทำสมาธิ ศึกษาธรรมมะ หางานอดิเรกทำ หรือพูดคุยกับคนในครอบครัว ก็วิธีหนึ่งที่เป็นการรักษาสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุ
 
หางานอดิเรกทำ
จะได้ไม่รู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยว เช่น ดูแลสวน เลี้ยงสัตว์ เล่นดนตรี วาดรูป งานฝีมือ เย็บปักถักร้อย เกมส์ฝึกสมองเป็นต้น เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่รู้สึกเบื่อ และยังสร้างความสัมพันธ์ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดและปัญหาของกันและกัน
 
จัดสภาพแวดล้อมที่อยู่
ให้น่าอยู่และเหมาะสม สะอาด ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก วางสิ่งของให้เป็นระเบียบ ตกแต่งด้วยต้นไม้เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ช่วยลดโอกาสเกิดภูมิแพ้หรือหอบหืด ถ้ามีเวลาว่างตอนเช้าควรออกไปเดินเล่นรับแสงแดดอ่อนๆที่หน้าบ้านหรือสวนสาธารณะอุบัติเหตุกับผู้สูงอายุ
เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังให้เป็นพิเศษ เพราะการรักษาสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุอันดับแรกควรปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสม ไม่วางของเกะกะเก็บเข้าที่ให้เป็นระเบียบ ถ้ามีปัญหาเรื่องสายตา ตาบอดหรือมองเห็นไม่ค่อยชัด เราไม่ควรเคลื่อนย้ายสิ่งของในบ้านเพราะผู้สูงอายุที่มองไม่เห็นจะใช้การสัมผัสจดจำตำแหน่งสิ่งของ ผู้สูงอายุที่เดินไม่สะดวกไม่ควรเดินออกจากบ้านเพียงลำพังให้มีผู้ดูแลไปด้วย
 
หมั่นตรวจสุขภาพประจำปี      
ถึงแม้จะไม่มีโรคประจำตัวแต่ร่างกายก็เริ่มอ่อนแอลงต้องควรไปตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อสังเกตความผิดปกติทั้งภายในและภายนอกร่างกาย เช่น คลำเจอก้อน แผลเรื้อรัง ไอเรื้อรัง เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก ท้องอืด ถ้ามีอาหารอย่างนี้ให้รีบมาพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพื่อตรวจหาสาเหตุและรีบป้องกัน
 
หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม
เช่นการซื้อยามาทานเอง ใช้ยาที่เดิมที่เก็บไว้มาใช้ใหม่ หรือใช้ยาต่อจากผู้อื่น เนื่องจากการทำงานตับและไตของผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพลดลง เสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา ถ้ามีอาการรุนแรงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออันตรายถึงชีวิต
 
     วิธีการดูแล การรักษาสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุที่แนะนำมาดังกล่าวเป็นเพียงแค่คู่มือการดูแล ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีร่างกายที่แข็งแรง ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ เมื่อสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตของผู้สูงอายุก็จะดีตามไปด้วย
 
กลับสู่สารบัญ
 
 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ
        การใช้ชีวิตพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ไม่ออกกำลังหรือมีอาการเจ็บปวดจากผลข้างเคียงของโรคประจำตัว รวมถึงอายุก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สุขภาพอ่อนแอลง ดังนั้นการรักษาสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรต้องคำนึงถึง
 
       เนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นระบบการทำงานภายในร่างกายไม่เต็มที่เหมือนเมื่อก่อน จนบางครั้งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ปัญหาสุขภาพ ส่วนใหญ่มีสาเหตุดังนี้
 
เซลล์สมองค่อยๆเสื่อมลงทีละนิดๆ ทำให้สมองสั่งการผิดปกติหรือขาดประสิทธิภาพในการทำงาน มีภาวะหลงลืม จำคนในครอบครัวหรือคนรอบบ้างไม่ได้ คิดว่าคนในครอบครัวจะมาทำร้ายตนเองจนทำให้หนีออกจากบ้านไป ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนของโรคสมองเสื่อม
อ่านวิธีป้องกัน วิธีการดูแล แนวทางการรักษาของโรคสมอรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะขาดความดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัว ทำให้สภาพจิตใจผู้สูงอายุไม่ดี กังวล คิดมาก เครียด เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ หากปล่อยไว้นานเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นโรคซึมเศร้า ถ้ามีอาการรุนแรงอาจมีความคิดฆ่าตัวตาย
กลั้นปัสสาวะไมได้ เกิดจากภาวะต่อมลูกหมากโต การอักเสบของทางเดินปัสสาวะรวมถึงมีโรคประจำตัวหรือผลข้างเคียงของยาที่ใช้เป็นประจำ ทำให้ช่องคลอดหรือทางเดินปัสสาวะไม่สะดวก เช่น ยาคลายเครียด ยารักษาโรคซึมเศร้า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่สูญเสียการทรงตัวหรือมีความผิดปกติทางร่างกาย ทำให้ควบคุมการทรงตัวได้ลำบาก เนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแรง พิการ เป็นสาเหตุที่ทำให้หกล้มได้ง่าย เกิดจากอุบัติเหตุสภาพแวดล้อม เช่นพื้นลื่น สะดุดหรือชนของโต๊ะ-ตู้ หรือมีโรคประจำตัว เช่น เลือดไหลเวียนในสมองน้อยเกินไป อัมพาต หัวใจขาดเลือด โรครูมาตอยด์ เกาต์ พาร์กินสัน เป็นต้นa
ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวหลายโรคจึงจำเป็นต้องทานยาหลายชนิดอาจมีผลข้างเคียงจากการใช้ยา ร่างกายของผู้สูงอายุจะกำจัดของเสียในร่างกายช้ากว่าวัยอื่นๆ เนื่องจากการทำงานของตับและไตลดลง ทำให้มีปริมาณยาตกค้างสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการทานยาแต่ละครั้งควรปรึกษาแพทย์และทานตามที่แพทย์สั่งไม่ควรซื้อยามาทานเองนะครับ
        เราต้องใจใส่และเข้าใจการรักษาสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุและอ่านคู่มือการดูแล สุขภาพเบื้องต้นเพื่อเตรียมพร้อม หากเกิดอะไรขึ้นเราจะได้รับมือกับอนาคตข้างหน้าได้ทันทีผู้ดูแลควรเอาใจใส่และคำนึงถึงเรื่องการรักษาสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสุขภาพกายเนื่องจากความเสื่อมทางร่างกาย แต่การที่ผู้สูงอายุจะมีร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวได้อย่างมีความสุขนั้น ต้องได้รับความสำคัญและเอาใจใส่จากคนในครอบครัวหรือผู้ดูแลเป็นพิเศษ และวิธีการดูแล อย่างถูกต้อง
ร้านขายเตียงผู้ป่วย
เตียงผู้ป่วย
เตียงผู้สูงอายุ
ขายเตียงผู้ป่วย
ร้านเตียงผู้ป่วย
เตียงผู้ป่วย ราคาถูก
 

STD Serve ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด

ร้านขายเตียงผู้ป่วย มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคัญแสดงความเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุจากสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย รวมถึง มีนายแพทย์ที่จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์จากโรงพยาบาลศิริราช และแพทย์ศัลยกรรมจากพระมงกุฎฯ ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพจากแพทย์สภาอย่างถูกต้อง บริหารงานโดยทีมแพทย์ และ พยาบาล การบริการของศูนย์  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกายภาพ สถานที่และสภาพแวดล้อม 

เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : ร้านขายเตียงผู้ป่วย
  STD Serve ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ร้านขายเตียงผู้ป่วย มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคั

  02 พ.ค. 2566

  62

 • หมวดหมู่สินค้า : ร้านขายเตียงผู้ป่วย
  STD Serve ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ร้านขายเตียงผู้ป่วย มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคั

  02 พ.ค. 2566

  61

 • หมวดหมู่สินค้า : ร้านขายเตียงผู้ป่วย
  STD Serve ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ร้านขายเตียงผู้ป่วย มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคั

  03 พ.ค. 2566

  65

 • หมวดหมู่สินค้า : ร้านขายเตียงผู้ป่วย
  STD Serve ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ร้านขายเตียงผู้ป่วย มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคั

  03 พ.ค. 2566

  64

 • หมวดหมู่สินค้า : ร้านขายเตียงผู้ป่วย
  STD Serve ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ร้านขายเตียงผู้ป่วย มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคั

  02 พ.ค. 2566

  74

 • หมวดหมู่สินค้า : ร้านขายเตียงผู้ป่วย
  STD Serve ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ร้านขายเตียงผู้ป่วย มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคั

  02 พ.ค. 2566

  60

 • หมวดหมู่สินค้า : ร้านขายเตียงผู้ป่วย
  STD Serve ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ร้านขายเตียงผู้ป่วย มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคั

  02 พ.ค. 2566

  61

 • หมวดหมู่สินค้า : ร้านขายเตียงผู้ป่วย
  STD Serve ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ร้านขายเตียงผู้ป่วย มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคั

  02 พ.ค. 2566

  60

 • หมวดหมู่สินค้า : ร้านขายเตียงผู้ป่วย
  STD Serve ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ร้านขายเตียงผู้ป่วย มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคั

  02 พ.ค. 2566

  61

 • หมวดหมู่สินค้า : ร้านขายเตียงผู้ป่วย
  STD Serve ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ร้านขายเตียงผู้ป่วย มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคั

  02 พ.ค. 2566

  69

 • หมวดหมู่สินค้า : ร้านขายเตียงผู้ป่วย
  STD Serve ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ร้านขายเตียงผู้ป่วย มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคั

  02 พ.ค. 2566

  59

 • หมวดหมู่สินค้า : ร้านขายเตียงผู้ป่วย
  STD Serve ร้านขายเตียงผู้ป่วย ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด ร้านขายเตียงผู้ป่วย มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรองใบสำคั

  02 พ.ค. 2566

  60

Engine by shopup.com