รับแก้บ้านทรุดเอียง

ปัญหาบ้านทรุด เกิดจากสาเหตุใดบ้าง
 
บอกได้เลยว่า บ้านที่สร้างกันไว้นานหลายปีนั้น มักมีปัญหาลายๆอย่างตามมา ที่ทำให้เจ้าของบ้านต้องแก้ไข ซึ่งปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งที่บางบ้านต้องพบเจอกันคือ ปัญหาบ้านทรุด ที่สร้างความอันตรายแก่ผู้อยู่อาศัย โดยปัญหานี้มักเกิดจากความบกพร่องของเสาเข็มเอง เช่น เสาเข็มหัก, เสาเข็มชำรุด ดังนั้นบ้านที่อยู่มานานหลายสิบปีแล้วจึงค่อยเกิดการทรุดตัวนั้นจะต้องไม่ใช่เกิดขึ้นจากฐานรากของบ้านมีปัญหา แต่มักพบว่าเกิดขึ้นจากการต่อเติมอาคาร ไม่ว่าจะเป็นการต่อเติมด้านหลัง ด้านข้าง หรือเพิ่มจำนวนชั้นของบ้าน เหล่านี้ล้วนทำให้เกิดปัญหาทั้งสิ้น ด้วยเหตุที่การต่อเติมบ้านมักจะไม่สามารถใช้เสาเข็มยาวเท่ากับเสาเข็มของบ้านหลักได้เพราะพื้นที่ส่วนต่อเติมมีจำกัด ส่วนต่อเติมที่วางบนเสาเข็มสั้นจะทรุดตัวเกิดรอยแยกบริเวณตำแหน่งที่เป็นรอยต่อกับตัวบ้านหลัก และถ้าหากมีการเชื่อมส่วนต่อเติมเข้ากับตัวบ้านหลักด้วยแล้ว การทรุดตัวของส่วนต่อเติมจะดึงบ้านหลักให้ทรุดตัวตามไปด้วย หากการทรุดตัวเกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ได้ทำการแก้ไข เสาเข็มจะบิดหักไม่สามารถแบกรับน้ำหนักของตัวบ้านได้ต่อไป
 
ต้นเหตุหลักที่ทำให้เกิด ปัญหาบ้านทรุด
ระบบรากฐานของบ้านเป็นสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เป็นส่วนที่จะต้องรับน้ำหนักทั้งหมดของบ้านทั้งหมด เสาเข็มจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับการก่อสร้าง เราต้องคำนึงถึงหลายๆ จุดในทำเลที่จะก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของพื้นดิน จำนวนชั้นของอาคาร การทรุดตัวจะไม่อันตรายมาก หากทุกส่วนทรุดลงพร้อมกัน แต่ถ้าหากเป็นด้านใดด้านหนึ่ง จะทำให้เกิดความเสี่ยงตามมา
 
การต่อเติม ดัดแปลง บ้าน บ้านที่ซื้อจากโครงการขายบ้าน คอนโด หรือ อาคารใหม่ โดยไม่มีความรู้ จะยิ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลให้รากฐานรับน้ำหนักไม่สมดุล และตามมาด้วยการทรุดตัว ไม่ว่าจะเป็นการทรุดร้าวธรรมดา ไปจนถึงการทรุดที่ทำให้บ้านเอียงตัวลง การเกิดขึ้นในลักษณะนี้อาจจะทำให้บ้านทรุดหนักและพังทลายลงมาได้ นอกจากนี้ คุณภาพของเสาเข็มยังเป็นตัวการที่ทำให้บ้านไม่คงทนถาวร บางหลังเสาเข็มเกิดการแตกร้าวภายใน ทรุดตัว หัก ชำรุด หรือแม้กระทั่งการสูญเสียสมดุลไปจากเดิมหรือมีการเอียงตัว ตัวบ้านจะเริ่มเกิดรอยร้าว และที่สำคัญเราจะทราบได้ก็ต่อเมื่อการก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


 
ปัญหาฐานรากทรุดตัวไม่เท่ากัน
กรณีฐานรากทรุดตัวไม่เท่ากันอาจมีสาเหตุมาจาก เสาเข็มวางอยู่บนดินต่างชนิดกัน เสาเข็มบกพร่องแตกหัก หรือ เสาเข็มเยื้องตำแหน่งกับเสาบ้าน ด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งนี้ฐานรากในบ้านจะทรุดตัวแตกต่างกันแล้วทำให้เกิดการแตกร้าว การทรุดตัวที่เกิดขึ้นนี้ต้องแก้ไขด้วยการเสริมเสาเข็มในฐานรากที่พบความบกพร่อง การแก้ไขควรมีวิศวกรกำกับดูแลและทำการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขทั้งหมด โดยสรุปคือ
 
- การต่อเติมบ้านโดยใช้เสาเข็มสั้นเป็นเหตุให้บ้านเกิดการแตกร้าวได้ และขั้นรุนแรงอาจดึงตัวอาคารหลักให้ทรุดตัวจนถึงขั้นแตกร้าววิบัติได้
- ถ้าเกิดเหตุดินรอบบ้านยุบตัว ขั้นแรกควรตรวจดูบ้านว่าแตกร้าวหรือทรุดเอียงหรือไม่ หากไม่แตกร้าวหรือทรุดเอียง สบายใจได้ในลำดับแรกว่าเสาเข็มของบ้านวางอยู่บนเสาเข็มที่มีความยาวเพียงพอ หากแตกร้าวแสดงว่าเสาเข็มแบกทานน้ำหนักบ้านไม่ไหวด้วย ลำดับถัดไปเสนอแนะให้แก้ไขดังนี้
 
o   ทำแผงกันดินลึกประมาณ 50-80 เซนติเมตรรอบบ้านตลอดแนวคานคอดิน แผงที่ใช้อาจเป็นคอนกรีตยึดติดกับคานคอดิน แต่ต้องติดแผ่น metal sheet ผิวเรียบที่แผงป้องกันดินไหลด้วย เพื่อไม่ให้ดินรอบบ้านดึงแผงคอนกรีตลงขณะที่เกิดการยุบตัวเพิ่ม
 
o   ถมดินตามระดับที่ต้องการด้วยวัสดุคัดเลือกที่เหมาะสมในการบดอัด และทำการบดอัดให้แน่นทุก 30 เซนติเมตร ระดับของดินถมไม่ควรให้สูงเกินกว่าระดับดินที่เคยถมไว้เดิม
 
o   พื้นของลานจอดรถควรเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนเสาเข็มสั้นที่ตอกลงดินแบบปูพรม ระยะห่างระหว่างเสาเข็ม 1.00 – 1.50 เมตร  เสาเข็มมีความลึก 4 – 6 เมตร  ทั้งนี้เพื่อให้ลานจอดรถทรุดตัวตามดินที่ยุบตัวอย่างเป็นระเบียบ


 
สำหรับบ้านที่แตกร้าวเพราะฐานรากทรุดตัวต่างระดับกันนั้น ควรทำการแก้ไขด้วยการเสริมเสาเข็ม แต่ก่อนเสริมเสาเข็มควรสำรวจการทรุดตัวของบ้านทั้งหลัง วิเคราะห์สาเหตุการทรุดตัวให้แน่นอน ซึ่งควรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของวิศวกร
 
รอยร้าวที่เกิดจากบ้านทรุด
การทรุดตัวของบ้านหรืออาคารโดยทั่วไปแบ่งได้เป็นสองแบบ คือ ฐานรากทรุดตัวตามกันจนอาคารเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง และการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของฐานรากในอากาศ ซึ่งสาเหตุของการทรุดตัวทั้งหมดได้กล่าวมาก่อนหน้านี้จนจบแล้ว


 
สำหรับตอนนี้จะพูดถึงเรื่องรอยร้าวที่เกิดจากการทรุดตัวของฐานราก เพื่อให้พอเห็นแล้วทราบได้ทันทีว่าฐานรากของอาคารมีปัญหาหรือไม่
 
อาคารที่ฐานรากทรุดตัวตามกันจนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง มักจะไม่มีรอยแตกร้าวให้พบเห็น เพราะไม่เกิดแรงดึงรั้งกันเองภายในโครงสร้างของอาคาร ด้วยเหตุที่ไม่มีรอยแตกร้าวเจ้าของอาคารจึงคิดว่าไม่มีปัญหา และเพราะอาศัยอยู่ทุกวันจนเกิดความเคยชินจึงไม่พบว่ามีสิ่งใดผิดปกติ เมื่อเวลาผ่านไป อาคารเกิดการทรุดตัวเพิ่มมากขึ้น มาทราบทีหลังอาคารก็ทรุดตัวไปมากแล้ว
 
ส่วนมากเท่าที่เจ้าของอาคารพบว่าอาคารทรุดเอียงเพราะสังเกตได้จากวัสดุกลมที่กลิ้งกับพื้นไปในทิศทางเดียวกัน ประตูที่เปิดอ้าค้างไว้จะหมุนเปิดออกหรือปิดเข้าในทิศทางหนึ่งเสมอ ระดับน้ำในตู้ปลาเอียงผิดปกติ หรือขณะปรับปรุงทำพื้นใหม่ซึ่งต้องมีการจับระดับของพื้นจึงทราบในตอนนั้น
 
อาคารทรุดเอียงส่วนใหญ่เจ้าของอาคารจะทราบภายหลังจากเกิดความต่างระดับภายในตัวบ้านมากกว่า 15 ซม. บางท่านแก้ไขปัญหาด้วยการเทคอนกรีตปรับพื้นใหม่หลายครั้ง แต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่จบ ที่เป็นเช่นนี้เพราะยังไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
 
การเทคอนกรีตปรับพื้นเป็นการเพิ่มน้ำหนักของตัวอาคารเป็นการเร่งให้เกิดการทรุดตัวเร็วขึ้น และหากแก้ไขในภายหลังด้วยการยกอาคารให้ตั้งตรงใหม่ พื้นที่เทปรับระดับไว้จะกลับกลายเป็นพื้นเอียง ซึ่งทำให้ต้องสกัดพื้นออกอีก เป็นความยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุตั้งแต่ต้น


 
หลายท่านคงสงสัยว่า เมื่อไม่มีรอยร้าวแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าอาคารทรุดเอียงหรือไม่?
 
แท้ที่จริงแล้วอาคารทรุดเอียงก็มีรอยร้าวให้เห็นแต่เป็นรอยร้าวตรงตำแหน่งที่ฐานรากทรุดตัวน้อยที่สุด และเป็นรอยร้าวที่ไม่สะดุดตาเหมือนกรณีที่ฐานรากทรุดตัวไม่เท่ากัน
 
สำหรับกรณีที่ฐานรากในอาคารทรุดตัวไม่เท่ากันจะเกิดรอยแตกร้าวในอาคารให้เห็นอย่างชัดเจน รอยแตกร้าวเป็นสัญญาณเตือนและทำให้ทราบว่าฐานรากใดมีปัญหา รอยร้าวในอาคารที่เกิดจากฐานรากทรุดตัวไม่เท่ากันอาจเกิดที่ตำแหน่งคาน เสา พื้น หรือผนังก็ได้ แต่สำหรับผนังซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเภทก่ออิฐฉาบปูนไม่สามารถรับแรงได้ดีเท่าคอนกรีตเสริมเหล็กจะแตกร้าวได้ง่าย
std-serves ช่างแก้บ้านทรุดเอียง ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด
รับแก้บ้านทรุดเอียง ซ่อมแซม ออกแบบแก้บ้านทรุดเอียง ทุกรูปแบบ ช่างแก้บ้านทรุดเอียง โดยทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูง ออกแบบให้คำแนะนำ แก้บ้านทรุดเอียง ปัญหาที่เจอบ่อยๆ มักเกิดจาก...  ความยาวของเสาเข็มไม่เพียงพอ เสาเข็มรับน้ำหนักได้ไม่พอ เสาเข็มแตกหัก ดินเกิดการเคลื่อนตัวหรือทรุด รอยแตกร้าวบนตัวบ้าน พื้นดินยุบเป็นโพรง  ดูแล ซ่อมแซม ประเมินราคา ตามงบประมาณ รับประกันงานติดตั้ง ทุกพื้นที่ ทั่วจังหวัด ในราคาถูกที่เป็นกันเอง


 
รู้จักเรา std-serves ช่างแก้บ้านทรุดเอียง
- ทีมช่างแก้บ้านทรุดเอียง ซ่อมแซม ออกแบบแก้บ้านทรุดเอียง ทุกรูปแบบ มากกว่า 20 ปี
- เดินทางวัดหน้างานฟรีทั่วจังหวัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับ งานที่ตรงความต้องการก่อนตัดสินใจ
- ช่างแก้บ้านทรุดเอียง โดยทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูง
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน
- ราคาถูก รับประกันคุณภาพ พร้อมการบริการหลังการขาย
- บริการคุณภาพด้วย std-serves แก้บ้านทรุดเอียง ทุกรูปแบบ
พร้อมรับงานทุกขนาด งานบ้านทั่วไป งานโครงการ งานรับเหมา และอื่นๆ สนใจบริการช่างแก้บ้านทรุดเอียง
 ต้องที่  std-serves ช่างแก้บ้านทรุดเอียง เท่านั้น
 
 
เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : ช่างแก้บ้านทรุดเอียง
  STD Serve ช่างแก้บ้านทรุดเอียง ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับแก้บ้านทรุดเอียง ซ่อมแซม ออกแบบแก้บ้านทรุดเอียง ทุกรูปแบบ ช่างแก้บ้าน

  09 พ.ค. 2566

  213

 • หมวดหมู่สินค้า : ช่างแก้บ้านทรุดเอียง
  STD Serve ช่างแก้บ้านทรุดเอียง ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับแก้บ้านทรุดเอียง ซ่อมแซม ออกแบบแก้บ้านทรุดเอียง ทุกรูปแบบ ช่างแก้บ้าน

  24 ส.ค. 2566

  69

 • หมวดหมู่สินค้า : ช่างแก้บ้านทรุดเอียง
  STD Serve ช่างแก้บ้านทรุดเอียง ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับแก้บ้านทรุดเอียง ซ่อมแซม ออกแบบแก้บ้านทรุดเอียง ทุกรูปแบบ ช่างแก้บ้าน

  24 ส.ค. 2566

  75

 • หมวดหมู่สินค้า : ช่างแก้บ้านทรุดเอียง
  STD Serve ช่างแก้บ้านทรุดเอียง ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับแก้บ้านทรุดเอียง ซ่อมแซม ออกแบบแก้บ้านทรุดเอียง ทุกรูปแบบ ช่างแก้บ้าน

  24 ส.ค. 2566

  68

 • หมวดหมู่สินค้า : ช่างแก้บ้านทรุดเอียง
  STD Serve ช่างแก้บ้านทรุดเอียง ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับแก้บ้านทรุดเอียง ซ่อมแซม ออกแบบแก้บ้านทรุดเอียง ทุกรูปแบบ ช่างแก้บ้าน

  24 ส.ค. 2566

  65

 • หมวดหมู่สินค้า : ช่างแก้บ้านทรุดเอียง
  STD Serve ช่างแก้บ้านทรุดเอียง ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับแก้บ้านทรุดเอียง ซ่อมแซม ออกแบบแก้บ้านทรุดเอียง ทุกรูปแบบ ช่างแก้บ้าน

  24 ส.ค. 2566

  67

 • หมวดหมู่สินค้า : ช่างแก้บ้านทรุดเอียง
  STD Serve ช่างแก้บ้านทรุดเอียง ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับแก้บ้านทรุดเอียง ซ่อมแซม ออกแบบแก้บ้านทรุดเอียง ทุกรูปแบบ ช่างแก้บ้าน

  24 ส.ค. 2566

  62

 • หมวดหมู่สินค้า : ช่างแก้บ้านทรุดเอียง
  STD Serve ช่างแก้บ้านทรุดเอียง ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับแก้บ้านทรุดเอียง ซ่อมแซม ออกแบบแก้บ้านทรุดเอียง ทุกรูปแบบ ช่างแก้บ้าน

  24 ส.ค. 2566

  62

 • หมวดหมู่สินค้า : ช่างแก้บ้านทรุดเอียง
  STD Serve ช่างแก้บ้านทรุดเอียง ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับแก้บ้านทรุดเอียง ซ่อมแซม ออกแบบแก้บ้านทรุดเอียง ทุกรูปแบบ ช่างแก้บ้าน

  24 ส.ค. 2566

  68

 • หมวดหมู่สินค้า : ช่างแก้บ้านทรุดเอียง
  STD Serve ช่างแก้บ้านทรุดเอียง ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับแก้บ้านทรุดเอียง ซ่อมแซม ออกแบบแก้บ้านทรุดเอียง ทุกรูปแบบ ช่างแก้บ้าน

  24 ส.ค. 2566

  60

 • หมวดหมู่สินค้า : ช่างแก้บ้านทรุดเอียง
  STD Serve ช่างแก้บ้านทรุดเอียง ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับแก้บ้านทรุดเอียง ซ่อมแซม ออกแบบแก้บ้านทรุดเอียง ทุกรูปแบบ ช่างแก้บ้าน

  24 ส.ค. 2566

  60

 • หมวดหมู่สินค้า : ช่างแก้บ้านทรุดเอียง
  STD Serve ช่างแก้บ้านทรุดเอียง ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด รับแก้บ้านทรุดเอียง ซ่อมแซม ออกแบบแก้บ้านทรุดเอียง ทุกรูปแบบ ช่างแก้บ้าน

  08 พ.ค. 2566

  58

Engine by shopup.com